KVALITETSSIKRING

 

 

 

 

 

 

 

Praksis indberetter lovpligtige data via RKKP (det regionale kliniske kvalitetsprogram) til de nationale databaser for voksendiabetes og KOL.

Praksis er akkrediteret i november 2016 uden anmærkninger.

Praksis er i 2018 tilmeldt kvalitetsklyngen "Hørsholmklyngen", som består af samtlige lægepraksis i Hørsholm Kommune. Klyngen arbejder med kvalitet på basis af data (f.eks medicinordinationer).