LIDT OM OS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lægerne Mette Breum og Karin Zimmer indgik kompagniskab og startede deres samarbejde juni 2011 i et splinternyt lægehus beliggende Hovedgaden 43.
Forinden havde vi praktiseret hver for sig i solopraksis fra henholdsvis 2005 og 1999.

i 2021 fik vi tilladelse til delepraksis og har ansat praktiserende læge Iben Honoré, som har siddet i egen praksis siden 2000. Alle 3 læger er i praksis  mindst 3 dage om ugen. Mette Breum er plejecenterlæge på Louiselund 1 dag om ugen.
 
Vi glæder os over at vi med vores udvidede praksis kan tilbyde vores patienter
god tilgængelighed på telefonen, (se under telefonsystemet)
God adgang for bevægelseshæmmede (se under handicapadgang)
veludbygget elektronisk kommunikation med korte svartider (se under patient login)
veluddannet praksispersonale, som med et højt fagligt niveau bistår os med god patientomsorg både når det gælder akutte tilstande, men især hvad angår behandlingen af vores patienter med kroniske lidelser (se under personale)
stort velfungerende laboratorium med tidsbestilling og derfor kun kort ventetid (se under Laboratoriet)
velorganiseret kronikeromsorg med høj faglighed omkring behandling og kontrol af bl.a. hjertekarsygdomme, diabetes og KOL.
god stemning i lyse, venlige omgivelser, hvor vi sætter en positiv, anerkendende omgangstone i højsædet.
 
Vi arbejder tæt på hinanden i nær tilknytning til venteværelset, hvilket giver en intim og hyggelig atmosfære.
For at opnå dette uden at give køb på behovet for diskretion i kommunikationen med vores patienter, har vi dobbelt isolerede vægge og specielle Db-døre ind til alle konsultationsrum, så man trygt kan tale med sin læge og sygeplejerske uden at andre kan lytte med.