DET LÆGGER VI VÆGT PÅ

 

 

 

 

 

 

 • Vi modtager alle vores patienter med bekymring om liv og helbred.
 • Vi tilbyder lægehjælp til alle mindre skader og almindelige sygdomme, her og nu eller efter behov.
 • Vi yder støtte ved livets kriser: familieforøgelse, skilsmisse, død, arbejdsløshed...
 • Vi har et lukket fortroligt rum der sikrer at patientens problemer ikke bringes videre til uvedkommende.
 • Vi yder lægefaglig vejledning og henviser til specialistbehandling og udredning ved mistanke om alvorlig sygdom...
 • Og vi lader være med at henvise, hvis det risikerer at gøre mere skade end gavn - i respektfuld, ligeværdig dialog med patienten
 • Vi tilbyder kontrol og vejledning til patienter med kroniske sygdomme, i overensstemmelse med patientens unikke behov og ressourcer.
 • Vi samarbejder efter indgåede aftaler med det sekundære sundhedsvæsen og den kommunale plejesektor.
 • Vi tilbyder forebyggende undersøgelser af børn (herunder vaccination) og gravide, da det giver en unik mulighed for at lære familierne at kende.
 • Vi tilbyder screening for livmoderhalskræft, da der er god evidens (dokumentation) for at det virker.
 • Vi tilbyder ikke helbredstjek til raske voksne, da der ikke er evidens for at det giver mere sundhed.
 • Vi sætter datasikkerheden højt og lever op til PLOs 7 dataprincipper.